بنر یک بنر دو بنر سه بنر چهار

درباره آتی سر

توسعه تکنولوژی نو بر اساس تغيير نيازها در جوامع شهری ضرورت پيدا مي كند. در صورت نبودن بسترهای فرهنگی و فن آوری محلی با شکست روبرو خواهد شد.

واحد طراحی و مهندسی آتی سر باانگيزه بهبود بهره وری در شبکه های آب و فاضلاب در سال ۱۳۷۰ تشكيل شد و با اهداف کاهش آب به حساب نيامده و ساخت تجهيزات بهره برداری و نگهداری شبکه های آب و فاضلاب و بكارگيری تكنولوژي هاي نوين از قبيل ربات های تعميرات و بازسازی شبكه های فاضلاب،‌ دوربين های بازرسی شبكه های فاضلاب و چاه های آب،‌ در اين صنعت فعاليت خود را آغاز کرد.

اين کار با تلاش و عزم راسخ کارشناسان ايرانی و حمايت متخصصين در ساير بخشها، منجر به ساخت پنجاه و دو مدل از دستگاههای واترجت، جنتکس ، پمپ های سيار خودمکش SP و توپی های تست و انسداد تجهيزات لايروبي شبکه های آب و فاضلاب، زهکش و... ارائه صدها مطالب فنی، علمی و نرم افزارهای موجود در اين زمينه شده است.

هرچند قدمي ناچيز در راستای توسعه اين صنعت برداشته ايم ولی ايمان داريم نسل آينده اين آب و خاک گامی جلوتر و با بستری کامل تر در راه توسعه صنعت آب و فاضلاب و حل مشکلات آن مسير را ادامه خواهد داد.

محمد بهاري كيا

مديرعامل

بنر یک بنر دو بنر سه بنر چهار