درباره ما

توسعه تکنولوژی نو بر اساس تغيير نيازها در جوامع شهری ضرورت پيدا مي كند. در صورت نبودن بسترهای فرهنگی  و فن آوری محلی با شکست روبرو خواهد شد.

واحد طراحی و مهندسی آتی سر باانگيزه  بهبود بهره وری در شبکه های آب و فاضلاب در سال ۱۳۷۰ تشكيل  شد و با اهداف کاهش آب به حساب نيامده  و ساخت تجهيزات  بهره برداری و نگهداری شبکه های آب و فاضلاب و بكارگيری تكنولوژي هاي نوين از قبيل ربات های تعميرات و بازسازی شبكه های فاضلاب،‌ دوربين های بازرسی شبكه های فاضلاب و چاه های آب،‌ در اين صنعت فعاليت خود را آغاز کرد.

اين کار با تلاش و عزم  راسخ  کارشناسان ايرانی  و حمايت متخصصين در ساير  بخشها، منجر به ساخت پنجاه و دو مدل از دستگاههای واترجت، جنتکس ، پمپ های سيار خودمکش و توپی های تست و انسداد  تجهيزات لايروبي  شبکه های آب و فاضلاب، زهکش و... ارائه صدها مطالب فنی، علمی و نرم افزارهای موجود در اين زمينه  شده است.

هرچند قدمي ناچيز در راستای توسعه اين صنعت برداشته ايم  ولی ايمان  داريم نسل آينده اين  آب و خاک گامی جلوتر و با بستری کامل تر در راه توسعه صنعت آب و فاضلاب و حل مشکلات آن مسير را ادامه خواهد داد.

محمد بهاري كيا

مديرعامل