مدل‌های پمپ SP
مدل‌های پمپ SP

 

مشخصات مدل‌های پمپ‌های SP

قدرت موتور kw

نیروی محرکه شاسی ثابت کالسکه چهارچرخ   تریلر ترافیکی قطر مکش و رانش اینچ
18 الکتروموتور SP 100 S/1 SP 100 C/1    SP 100 M/1  4
21 موتور دیزل SP 100 S/2 SP 100 C/2 SP 100 M/2 4
42 موتور دیزل SP 100 S SP 150 C SP 100 M 6
60 موتور دیزل SP 200 S/1 SP 200 C SP 200 M 8
70 موتور دیزل SP 250 S SP 250 C SP 250 M 10
80 موتور دیزل SP 300 S SP 300 C SP 300 M 12

 

مشخصات عمومی پمپ های SP

 • نصب روی تریلر تک و دو محوره ترافیکی ، کالسکه چهارچرخ ، شاسی ثابت و شاسی خودرو
 • مجهز به سیستم مکنده انژکتور EP و کمپرسور
 • مجهز به مخزن گازوئیل جهت حداقل دو شیفت کاری 
 • باطری خشک و دو عدد پرژکتور 
 • استارت الکتریکی ، تابلوی کنترل و چراغ چشمک زن
 • 5 تا 20 متر شیلنک قابل انعطاف جهت مکش با اتصالات سریع 
 • 20 تا 60 متر شیلنگ برزنتی جهت رانش با اتصالات سریع 
 • دو جعبه جانبی جهت نگهداری ابزار 
 • مجهز به جکهای ایمنی 
 • نیروی محرکه : موتور دیزل از 21 تا 80 KW
 • الکتروموتور و PTO برحسب درخواست 

 

متعلقات اضافی : 

 • شیلنگ قابل انعطاف
 • شیلنگ برزنتی
 • اتصالات سریع (QUICK COUPLING)
 • تله شن گیر (SAND TRAP)
 • لجن گیر بهداشتی (SLUDGE HOPPER)
 • بیل پر (GRAB)