پمپ خود مکش سیار نیمه اتوماتیک
پمپ خود مکش سیار نیمه اتوماتیک

پمپ خود مکش  نیمه اتوماتیک 4 اینچی مدل SPW100D-SWW100G

■ نیروی محرکه موتور بنزینی یا دیزل لومباردینی به قدرت 11 اسب بخار با استارت کششی دستی (RECOIL STARTER)

■ نصب روی کالسکه دو چرخ قابل حمل توسط نفر 

■ ظرفیت آبدهی : 

3600RPM/TOTAL HEAD 14 / 1300L /MIN

3600RPM / TOTAL HEAD 11 / 1600 L/MIN

■ 5 متر شیلنگ قابل انعطاف مکش 4 اینچ با اتصالات سریع 

■ 20 متر شیلنگ برزنتی رانش 4 اینچ با اتصالات سریع

■ مجهز به فیلتر و سوپاپ مکش 

■ نوع پروانه چشم باز با قابلیت عبور مواد جامد تا قطر 38 میلیمتر بدنه و پروانه از جنس چدن مقاوم


 

پمپ خود مکش  نیمه اتوماتیک 3 اینچی مدل SPW75G-SPW75D

■ نیروی محرکه موتور بنزینی یا دیزل لومباردینی به قدرت 8 اسب بخار با استارت کششی دستی (RECOIL STARTER)

■ نصب روی کالسکه دو چرخ قابل حمل توسط نفر 

■ ظرفیت آبدهی : 

3600RPM/TOTAL HEAD 17 / 650L /MIN

3600RPM / TOTAL HEAD 15 / 1000 L/MIN

■ 5 متر شیلنگ قابل انعطاف مکش 3 اینچ با اتصالات سریع 

■ 20 متر شیلنگ برزنتی رانش 3 اینچ با اتصالات سریع

■ مجهز به فیلتر و سوپاپ مکش 

■ نوع پروانه چشم باز با قابلیت عبور مواد جامد تا قطر 28 میلیمتر بدنه و پروانه از جنس چدن مقاوم


پمپ خود مکش  نیمه اتوماتیک 2 اینچی مدل SPW50G-SPW50D

■ نیروی محرکه موتور بنزینی یا دیزل لومباردینی به قدرت 6 اسب بخار با استارت کششی دستی (RECOIL STARTER)

■ نصب روی کالسکه دو چرخ قابل حمل توسط نفر 

■ ظرفیت آبدهی : 

3600RPM/TOTAL HEAD 18 / 300L /MIN

3600RPM / TOTAL HEAD 10 / 550 L/MIN

■ 5 متر شیلنگ قابل انعطاف مکش 2 اینچ با اتصالات سریع 

■ 20 متر شیلنگ برزنتی رانش 2 اینچ با اتصالات سریع

■ مجهز به فیلتر و سوپاپ مکش 

■ نوع پروانه چشم باز با قابلیت عبور مواد جامد تا قطر 18 میلیمتر بدنه و پروانه از جنس چدن مقاوم

 

 

ساخت مشترک آتی‌سر و ایتالیا